ما
کـــه
هستیم؟

مرکز نوآوری تحقیقات رایانشی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های شتابدهند‌ه‌ی تخصصی فضای مجازی برنا، توسعه علمی و عملی این حوزه تحقیقاتی نو را دنبال می‌کند. 3 ماموریت اصلی تارا توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کشور برای شکوفایی علوم اجتماعی رایانشی، جهت دهی پژوهش‌های آکادمیک مرتبط در راستای اهداف ملی و شبکه‌سازی نیروها و شرکت‌های توانا با استفاده از منابع موجود است.

علوم اجتماعی رایانشی چیست؟

فناوری دیجیتال نه تنها جامعه را متحول کرده است، بلکه روشی را که ما می توانیم آن را مطالعه کنیم نیز متحول کرده است. ما امروز با حجم بی‌نظیری از داده‌ها در مورد هر جنبه‌ای از فعالیت‌های روزانه ما (از آنچه می‌خریم، جایی که سفر می‌کنیم، کسانی که می‌شناسیم و فراتر از آن) می‌توانیم رفتار انسان را با دقتی که تا حدود یک دهه پیش حتی تصورش غیرممکن بود، اندازه‌گیری کنیم

خدمات تارا

سامانه ویارا

 دستیار هوش مصنوعی برا پژوهش

سامانه ستاپ

سامانه تأمین داده‌های پژوهشی

منابع علمی

مقالات، کتاب‌ها و ترجمه‌ها

اولویت‌های پژوهشی

مشخص کردن نقشه راه پیشرفت

ایده های خود را به خدمت تبدیل کنید